Inschrijving KvK is niet altijd doorslaggevend

6 december 2013 | Door redactie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staat vermeld wie de bestuurder is van een bv. De inschrijving is ook van belang voor de bestuurdersaansprakelijkheid. Kunt u echter op een andere manier aantonen dat u in die periode niet meer als bestuurder werkzaam was, dan bent u volgens de Rechtbank Noord-Holland toch niet aansprakelijk.

In deze zaak ging het om vrouw die sinds 1 maart 2011 bestuurder was van een bv. Op 15 juni 2012 stuurde ze een brief naar de aandeelhouder met de mededeling dat ze per 13 juli 2012 ontslag nam. Van 13 juli tot en met 31 augustus nam ze de nog niet-opgenomen vakantiedagen op. De nieuwe bestuurder maakte er echter een zooitje van. Op 11 december ging de bv failliet. De Belastingdienst stelde de ex-bestuurder aansprakelijk voor de opgelegde belastingaanslagen over de maanden maart 2012 tot en met augustus 2012. In totaal ging het om een bedrag van € 109.406.

Feiten en omstandigheden

De voormalige bestuurder vond dit niet terecht, omdat ze op 13 juli al uit dienst was gegaan. Volgens een uittreksel uit het handelsregister was ze pas per 13 september 2012 uit dienst getreden. Ze kon haar vertrek echter voldoende onderbouwen, omdat ze per 13 juli haar werkplek had leeggeruimd, de bankpas en pincode had ingeleverd, sleutels had afgegeven en afscheid had genomen van personeel en zakelijke relaties. Deze feiten en omstandigheden waren volgens de rechtbank doorslaggevend. De fiscus kon de bestuurder daardoor niet aansprakelijk stellen voor de periode na 13 juli. Ze bleef daardoor nog slechts aansprakelijk voor een bedrag van € 23.479.
Rechtbank Noord-Holland, 3 oktober 2013, ECLI (verkort): 11553