Jaarrekening 2009 nog snel deponeren

6 januari 2011 | Door redactie

Tot uiterlijk 31 januari 2011 is het mogelijk om de jaarrekening 2009 van uw bv te deponeren. Het bestuur moet hiervoor wel uitstel hebben gekregen, omdat onder normale omstandigheden de uiterlijke termijn 31 juli 2010 is.

Het is belangrijk dat u op tijd de jaarrekening deponeert als u publicatieplichtig bent. Normaal moet u de jaarrekening opmaken binnen vijf  maanden na afloop van het boekjaar. De aandeelhouders kunnen maximaal zes maanden uitstel verlenen op grond van bijzondere omstandigheden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) moet daarna binnen twee maanden de cijfers goedkeuren. Als u uitstel heeft gekregen, moet u de jaarrekening binnen 13 maanden opmaken en goedkeuren. U moet de vastgestelde jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Voorkom boete en bestuurdersaansprakelijkheid

Mocht u de jaarrekening van de bv niet of niet op tijd deponeren, dan kan uw bv in het uiterste geval een boete van meer dan €10.000 ontvangen. Bij een faillissement zullen de gevolgen meestal nog groter zijn. Als bestuurder van de bv kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor openstaande schulden van de failliete bv als u de jaarrekening van uw bv in de drie jaar voor het faillissement niet of te laat heeft gedeponeerd.