Mag bestuurder vertrouwen op zijn accountant?

29 maart 2016 | Door redactie

Een bestuurder van een bv kan niet zomaar aansprakelijk gesteld worden voor een belastingschuld als deze is ontstaan na slordig werk van zijn accountant. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald, die hiermee een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verwierp.

Het gerechtshof had eerder geoordeeld dat, hoewel vast was komen te staan dat de accountant van de bv geblunderd had, de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de bv toch aansprakelijk gesteld (tool)  kon worden voor de ontstane belastingschuld. De dga was als bestuurder formeel verantwoordelijk en had het werk van zijn accountant beter moeten controleren. De dga had nog gesteld dat hij vertrouwde op de deskundigheid van zijn accountant, maar daar was het gerechtshof aan voorbij gegaan. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat het hof dit niet zomaar naast zich neer had mogen leggen.

Verwijzing voor verder onderzoek

Volgens de Hoge Raad kan een bestuurder in principe alleen aansprakelijk gesteld worden als hij zelf nalatig is geweest. Dat een bestuurder het werk van zijn accountant niet heeft gecontroleerd, kan volgens de Hoge Raad niet zomaar tot een aansprakelijkheidsstelling leiden als hij er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat de accountant deskundig genoeg was. Dit had alleen anders kunnen zijn als de dga redelijkerwijs had kunnen of moeten weten dat de accountant niet capabel genoeg was om namens zijn bv de aangiftes BTW (tool) te verzorgen. De Hoge Raad heeft de zaak nu verwezen naar Gerechtshof Amsterdam om uit te zoeken of de dga als bestuurder zorg gedragen heeft voor de keuze van de juiste accountant.
Hoge Raad, 25 maart 2016, ECLI (verkort): 480