Melding betalingsonmacht is bestuurderstaak

19 augustus 2015 | Door redactie

U bent als bestuurder verantwoordelijk voor het tijdig melden van betalingsonmacht. Deze aansprakelijkheid voor belastingschulden is niet te voorkomen door aan te geven dat u die taak aan een werknemer heeft gegeven. Rechtbank Den Haag gaf recent aan dat de bestuurder altijd eindverantwoordelijk blijft.

In een recente rechtszaak draaide het om een bv die failliet was gegaan. Na het faillissement bleek dat de bv nog loonbelasting en BTW verschuldigd was, maar de bv had deze bedragen niet betaald. De Belastingdienst stelde de bestuurder van de bv aansprakelijk voor de belastingschulden, omdat er niet tijdig melding was gedaan van betalingsonmacht. De bestuurder wilde niet opdraaien voor de belastingschuld en stapte daarom naar de rechter.

Bestuurder is eindverantwoordelijk

Voor de rechter beweerde de voormalig bestuurder dat een administratief medewerkster al ruim een half jaar voor het faillissement melding had gedaan van betalingsonmacht. De inspecteur stelde deze melding nooit ontvangen te hebben. De bestuurder stelde dat hem geen blaam trof, aangezien hij er vanuit had mogen gaan dat de administratief medewerkster conform haar taak de betalingsonmacht had gemeld. Hier ging de rechter echter niet in mee. De bestuurder kon namelijk geen bewijzen overleggen van het feit dat zijn werkneemster de melding had gedaan. Bovendien stelde de rechter dat de bestuurder als zodanig eindverantwoordelijk was, en zich er van had moeten verzekeren dat de betalingsonmacht tijdig gemeld was. Dat hij, nu bleek achteraf, ten onrechte had vertrouwd op zijn werkneemster, ontsloeg hem niet van die verantwoordelijkheid. Hij was dus terecht aansprakelijk gesteld voor de schuld van de failliete bv.
Rechtbank Den Haag, 13 mei 2015, ECLI (verkort): 6897