Niet betalen blijft onbehoorlijk

27 januari 2011 | Door redactie

Mocht u door de zware economische tijden merken dat u als bestuurder van uw bv de belastingen niet kunt betalen, dan moet u dat verplicht melden aan de ontvanger van de Belastingdienst anders kunt u aansprakelijk worden gesteld. Dit vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur was volgens een bestuurder niet EU-proof, maar daar heeft de Hoge Raad een stokje voor gestoken.

In deze zaak ging het om een bestuurder die aansprakelijk was gesteld voor het bedrag van de naheffingsaanslag BTW. Er was namelijk geen melding gedaan van de betalingsonmacht. De bestuurder vond dat dit bewijsvermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur in strijd was met het Europese recht. De Hoge Raad moest deze strijdigheid beoordelen.

Krachtige stimulans bestuurder

De Hoge Raad vindt dat de regeling van het bewijsvermoeden niet in strijd is met het Europese Recht. Volgens haar heeft deze regeling tot doel de overheidsontvangsten te beschermen. De bestuurder krijgt zo een krachtige stimulans om de ontvanger te berichten dat hij niet kan betalen, zodat hij de inning van de belastinginkomsten kan proberen veilig te stellen. De Hoge Raad vindt niet dat de regeling zijn doel voorbij schiet. Het bewijsvermoeden is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.
Hoge Raad, 21 januari 2011, LJN: BL0202