Ook aansprakelijk voor schuld na taakverdeling

28 december 2015 | Door redactie

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gehouden voor een ontstane belastingschuld, ook als de verantwoordelijkheid voor de financiën bij een medebestuurder ligt. Een beroep op de taakverdeling is niet voldoende om onder deze aansprakelijkheid uit te komen, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag.

Een bv die op 17 april 2013 werd opgericht om een restaurant te exploiteren, werd op 15 oktober 2014 alweer failliet verklaard. Gedurende het korte bestaan van de bv waren er geen belastingaangiften gedaan en geen loonheffingen en BTW betaald. Ook naheffingsaanslagen en boetes bleven onbetaald, terwijl er geen melding van betalingsonmacht gedaan was. De twee bestuurders werden daarom persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de ontstane belastingschuld (tool).

Betalingsproblemen waren toch al bekend

Eén van de bestuurders stapte naar de rechter. Daar stelde hij dat hij niet aansprakelijk kon worden gehouden. Hij vond dat een melding van betalingsonmacht (tool) niet nodig was, omdat de fiscus al wist van de financiële moeilijkheden. De onderneming had immers vanaf het begin al geen belasting betaald. Bovendien was zijn medebestuurder, die verantwoordelijk was voor het financiële beleid, ziek geworden. Hijzelf runde slechts het restaurant. De rechter was echter ongevoelig voor deze argumentatie. De interne taakverdeling ontsloeg de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid voor de hele onderneming. Daarom had ook hij betalingsonmacht kunnen en moeten melden. Hij had verder niet zomaar aan mogen nemen dat het doen van zo’n melding niet nodig was. De fiscus had de bestuurder dus terecht aansprakelijk gesteld.
Rechtbank Den Haag, 1 december 2015, ECLI (verkort): 14995