Ook privévermogen aanspreken van schuldenaar

15 maart 2012 | Door redactie

Voorziet u een faillissement van een schuldenaar, dan is het mogelijk om zijn privévermogen aan te spreken als er sprake blijkt te zijn van fraude. Dit is het geval als een bv rechtshandelingen verricht voordat ze failliet gaat, die u als schuldeiser benadelen. Dit wordt faillissementspauliana genoemd. Daarnaast kan bij onbehoorlijk bestuur het privévermogen van de bestuurder aangesproken worden. Dit staat in de Garantstellingsregeling curatoren 2012, dat een onderdeel vormt van een pakket aan maatregelen dat de aanpak van fraude en misbruik door rechtspersonen makkelijker moet maken.

De Garantstellingsregeling curatoren maakt het mogelijk dat curatoren een voorschot krijgen van de overheid op de kosten die ze maken bij een aanklacht van of onderzoek naar een bestuurder van een bv vanwege onbehoorlijk bestuur. Hieronder valt ook het niet voldoen aan de boekhoudverplichting of het niet publiceren van de jaarrekening. Zo’n voorschot is nodig als de bv zelf over geen of te weinig middelen beschikt vanwege een faillissement. Ook bij de faillissementspauliana kan een curator gebruikmaken van de garantstelling. Hij kan dan zelfs handelingen van een bestuurder, zoals de verkoop van goederen onder de marktprijs, het verstrekken van zekerheden aan crediteuren of het handelen met rechtspersonen die verbonden zijn aan de bv, ongedaan maken als dit ervoor zorgt dat de bv zijn schuldeisers niet kan betalen. Hiervoor hoeft er niet ook nog eens sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.

Alsnog afbetalen na faillissement

Verwacht u nog geld van een failliete bv, dan hoeft het dus niet te betekenen dat u naar dat geld kunt fluiten. Mocht de rechtspersoon onrechtmatige handelingen hebben verricht, dan kan dit door de curator teruggedraaid worden, zodat u alsnog betaald kunt worden. Is de boedel nog steeds ontoereikend, dan zal de schuldenaar zijn privévermogen moeten aanspreken om u te betalen.