Regels voor bestuurder wettelijk vastgelegd

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wijziging van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ter consultatie aangeboden. De wijziging moet ertoe leiden dat voor alle bestuurders en toezichthouders van rechtspersonen dezelfde wettelijke regels gaan gelden, wat een uitbreiding betekent voor u als bestuurder van een stichting of vereniging.

24 februari 2014 | Door redactie

Het wetsvoorstel (pdf) leidt ertoe dat voor u als bestuurder van een stichting of vereniging dezelfde regels gaan gelden als voor bestuurders van bv’s. Momenteel gelden er verschillende regels voor de verschillende rechtsvormen, wat bijvoorbeeld de taakvervulling en de aansprakelijkheid betreft, en dat leidt tot verwarring. Bovendien heeft een stichting geen aandeelhouders of leden die misstanden kunnen melden. Het wetsvoorstel regelt dat u als bestuurder:

  • het belang van uw organisatie voorop stelt;
  • niet stemt of besluiten neemt over kwesties als er sprake is van belangenverstrengeling;
  • aansprakelijk bent als u uw taak niet goed uitvoert;
  • hoofdelijk aansprakelijk bent als u een grote rol heeft gespeeld bij het faillissement van uw organisatie.

Naast de uniformering van de regels voor bestuurders worden de ontslaggronden verruimd. Op internetconsultatie.nl kunt u tot 6 mei 2014 uw mening geven over het wetsvoorstel. 

Civielrechtelijk bestuursverbod opleggen

Het voorstel wijzigt zowel het Burgerlijk Wetboek als de Faillissementswet en zal gaan gelden voor de hele (semi)publieke sector. Momenteel kunnen er in een bepaalde branche afwijkende afspraken gelden, zoals in het onderwijs het geval is. De wijziging maakt het ook mogelijk om bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen, zonder strafrechtelijke veroordeling. In het februarinummer van Bestuur Rendement leest u alles over de voorwaarden en gevolgen van deze maatregel.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!