Voor- en nadelen omzetten flex-bv in nv

7 oktober 2013 | Door redactie

De oprichting van een nieuwe bv is makkelijker dan ooit, maar u loopt als dga ook een aantal nieuwe risico’s. Door een grote bestuurdersaansprakelijkheid, en dan vooral de uitkeringstest, is uw aansprakelijkheidsrisico toegenomen. Om deze reden wordt soms geadviseerd uw bv om te zetten in een nv. Toch is dit niet altijd zaligmakend.

Het ontlopen van de verzwaarde bestuurdersaansprakelijkheid wordt gezien als het grootste voordeel van een omzetting naar een nv. Hierbij stellen adviseurs dat los van het verplichte startkapitaal van € 45.000 er verder niet veel verandert als u zou besluiten tot een dergelijke omzetting. U moet zich echter realiseren dat ook bestuurders van een nv wettelijk aansprakelijk zijn voor de besluiten die ze nemen.

NV is niet versoepeld

Daarnaast kunt u zich lelijk in de vingers snijden als u overstapt. De flex-bv biedt u nu meer mogelijkheden om uw bv naar eigen wens in te richten. Het nv-recht is echter niet versoepeld. In werkelijkheid ligt een omzetting naar de nv dus niet zonder meer voor de hand. Uw specifieke situatie is dus altijd leidend bij deze beslissing. BV Rendement vroeg haar lezers of zij wel eens spelen met de gedachte om hun bv om te zetten in een andere rechtsvorm. De uitslag van de poll zag er als volgt uit:

infograhpic