Wet in aantocht voor beter toezicht op bestuur

20 november 2013 | Door redactie

In december komt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie met een wetsvoorstel om de positie en taken van interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen wettelijk vast te leggen. Zo moet duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt. Het gaat dan om wetgeving rondom de aansprakelijkheid van deze interne toezichthouders.

In de wet is momenteel niets geregeld rondom de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen, terwijl deze organisaties vaak publieke taken verrichten in de semipublieke sector. Denk daarbij aan scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties. Minister Opstelten heeft in een brief (pdf) aangegeven duidelijke regels te willen opstellen, omdat het interne toezicht op het bestuur van deze organisaties niet altijd goed verloopt. Zo ontbreekt er soms professionaliteit en deskundigheid en hebben leden van een raad van toezicht vaak een passieve houding. Om deze toezichthouders assertiever en oplettender te maken, moet het gedrag en gezag aangepast worden door inzetting van het aansprakelijkheidsrecht. 

Regels voor stichtingen en verenigingen vastgelegd

In de brief worden een viertal invalshoeken genoemd, die gewenst gedrag bij bestuurders van semipublieke organisaties moeten bewerkstelligen:

  • Taken en bevoegdheden van interne toezichthouders verduidelijken.
  • Eerder de mogelijkheid creëren om toezichthouders aansprakelijk te stellen (civielrechtelijk).
  • Zo nodig het strafrecht inzetten bij aansprakelijkheid.
  • Extern toezicht versterken op interne bestuurders.

Er zijn al een aantal stappen gezet om uw toezicht te versterken en deze zullen worden uitgebreid door het een en ander voor stichtingen en verenigingen vast te leggen in het Burgerlijk Wetboek – dit is al het geval voor toezicht in private ondernemingen. Wat dit precies zal zijn, wordt binnenkort gepresenteerd.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wet, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!