Wie is aansprakelijk tijdens het bedrijfsuitje?

22 juni 2011 | Door redactie

Uw organisatie organiseert vast regelmatig een bedrijfsuitje of -feest. U moet er natuurlijk niet aan denken er dat tijdens zo’n uitstapje een ongeluk gebeurt met een medewerker. Mocht dat onverhoopt toch een keer voorkomen, dan is de vraag wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Is dat uw werkgever, de organisator van het uitje of de werknemer zelf?

Of uw werkgever aansprakelijk is voor ongelukken tijdens uitjes of feestjes hangt af van het specifieke geval. Er zijn een aantal zaken die een rol spelen. Als uw werkgever zeggenschap heeft over de activiteiten tijdens het feestje of het uitje, zal hij sneller aansprakelijk zijn. Ook hangt de aansprakelijkheid af van de mate waarin werknemers vrij zijn om niet naar het feest of uitje te gaan. Verder bepaalt het ‘goed werkgeverschap’ – Artikel 7:611 BW – voor een groot deel de aansprakelijkheid. Hoe gevaarlijker het uitje, hoe ‘slechter’ het werkgeverschap en des te groter dus de kans op aansprakelijkheid van de werkgever.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een bedrijfsuitje van het Kruidvat in 2007 eindigde in een drama. Tijdens een vlottentocht in de Achterhoek kwamen twee medewerkers om het leven toen ze anderhalve meter naar beneden vielen in een stuw. Later bleek dat de medewerkers de stuw niet hadden mogen afvaren. De onervaren begeleider van de medewerkers was hier niet van op de hoogte. Omdat Kruidvat de organisatie van het uitje had uitbesteed aan een evenementenbureau, werd zowel het evenementenbureau als één van de directeuren van Kruidvat voor het ongeval strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld.
Gerechtshof Arnhem, 27 juli 2009, LJN: BJ3107