Ben ik als bestuurder van een bv ook aansprakelijk voor fiscale boetes?

5 oktober 2021

Ben ik als bestuurder van een bv ook automatisch aansprakelijk voor de boetes die ik krijg opgelegd als ik naheffingsaanslagen moet betalen?

Als dga en bestuurder moet u zich als een goed bestuurder gedragen. Doet u dit niet dan kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen.

Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de bv met betalingsonmacht kampt en de dga/bestuurder hiervan niet tijdig melding bij de fiscus doet. U bent dan aansprakelijk voor de niet-afgedragen belastingen. Maar als uw bv haar belastingen niet betaalt, volgen er uiteraard ook boetes. Bent u daar als dga dan ook aansprakelijk voor? Deze vraag speelde in onderstaande zaak.

Betalingsonmacht te laat gemeld

Een bv kon de loonheffingen vanaf tijdvak mei 2017 niet meer afdragen aan de fiscus. De bestuurder deed pas melding van betalingsonmacht op 7 november 2017. Een tijdje later (5 januari 2018) werd bij de Kvk doorgegeven dat de bestuurder vanaf 27 december 2017 geen bestuurder meer was. De ex-bestuurder werd door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor de niet-afgedragen loonheffingen, verzuimboetes en kosten.

Daar was hij het niet mee eens. Bij de rechter bleek dat de inspecteur de bestuurder terecht aansprakelijk had gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen. Voor de boetes en verdere kosten was het echter een ander verhaal. Volgens de rechter gold hiervoor een zwaardere bewijslast.

De Belastingdienst moest kunnen bewijzen dat de bestuurder zelfstandig een verwijt kon worden gemaakt. Hierover oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet met voldoende bewijzen was gekomen dat het aan de bestuurder zelfstandig was te verwijten dat de betalingsonmacht te laat was gemeld.

Als bestuurder van een bv hoeft u dus niet automatisch ook aansprakelijk te zijn voor de boetes die de bv krijgt opgelegd omdat de belastingen niet zijn betaald en de betalingsonmacht niet op tijd is gemeld door de bestuurder. De fiscus moet in dit geval met meer bewijzen komen dat u een verwijt te maken is.