Bestuurdersaansprakelijkheid

Een belangrijk voordeel van ondernemen vanuit een bv is dat de bv een rechtspersoon is en u dus niet langer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden die uw bv maakt. Dit betekent echter niet dat u ook gelijk volledig gevrijwaard bent van aansprakelijkheid. Er bestaat namelijk ook zoiets als bestuurdersaansprakelijkheid. 

Als u zich als dga en bestuurder niet als een goed bestuurder gedraagt, kunt u wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw bv met betalingsonmacht kampt en u hiervan als bestuurder niet tijdig melding maakt.

Nieuws

Erfgenaam erft ook aansprakelijkheid bestuurder

09-02-2024

De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor openstaande schulden van een onderneming is niet zomaar verdwenen als die bestuurd...

Bestuurder niet aansprakelijk voor uitblijven betaling

07-08-2023

Een pandeigenaar heeft tevergeefs geprobeerd om een bv-bestuurder te laten opdraaien voor het uitblijven van een betaling na een gerechtelij...

Betalingsonmacht tijdig gemeld bij Belastingdienst

11-04-2023

Een onderneming die de belasting niet kan betalen, moet deze ‘betalingsonmacht’ vlotjes melden bij de Belastingdienst. Maar de fiscus mag vo...

Ontheffing jaarrekening in uitzonderlijke gevallen

10-03-2023

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Een aantal jaren kwam een tij...