Bewaarplicht: Bewaartermijnen

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw administratie te kunnen controleren. Deze cursus gaat daar dieper op in.

Beroepscompetenties

Op de hoogte van de belangrijkste bewaartermijnen waaraan u zich moet houden.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt