Providers krijgen groen licht voor vernietigen

25 maart 2015 | Door redactie

Na het afschaffen van de bewaarplicht durfden providers het nog niet aan om de verzamelde gegevens te vernietigen. Nu heeft minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur dan de verlossende woorden uitgesproken: als de gegevens niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering moeten die vernietigd worden.

Er is werk aan de winkel voor providers. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft bekendgemaakt dat alle data die uit naam van de bewaarplicht zijn verzameld, vernietigd moeten worden. Alleen gegevens die nodig zijn voor bedrijfsdoeleinden (zoals facturen opstellen) mogen bewaard worden. Als providers hier geen gehoor aan geven, maken zij zich schuldig aan inbreuk op de privacy van klanten.

Nieuwe bewaarplicht blijft mogelijkheid

Overigens is de nieuwe bewaarplicht nog altijd niet van de baan. Het kabinet is van plan een wetsvoorstel in te dienen voor een aangepaste bewaarplicht, maar het is onduidelijk of een meerderheid van de Tweede Kamer ermee instemt. Verschillende partijen willen hun steun niet zomaar toezeggen.