Regels bij omzetten naar digitale administratie

Checklist

PDF 298.66 kb

06-08-2019

Download deze tool
Conversie van papieren administratie naar digitale administratie is niet zonder regels. Ten aanzien van de bewaarplicht en bewaartermijnen zijn er duidelijke regels aan de documenten gesteld. Hierbij wordt gewaakt voor het behoud en herkenbaarheid van de originele documenten. Ga met de controlepunten van deze tool na aan welke regels u zich moet houden.