Bewaarplicht

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Deze bewaarplicht geldt ook als u uw administratie uitbesteedt aan bijvoorbeeld een administratie- of accountantskantoor: ook deze externe partijen hebben de verplichting de gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar te stellen. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op uw administratie uit te voeren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. Kunt u bij een controle niet de vereiste stukken overleggen, dan kan de Belastingdienst maatregelen nemen.

Uitgelicht

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens

De overheid en de Belastingdienst stellen eisen aan de administratie van diverse stukken. Zo geldt voor bepaalde gegevens een bewaarplicht...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 12-08-2019

Papieren over loonbeslag niet verplicht bewaren

Bij een loonbeslag gelden bijzondere regels voor wat betreft de bewaarplicht. Het is belangrijk om de privacy van de werknemer te beschermen,...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 10-10-2019

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk...

Infograhpic
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 11-09-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 03-04-2019

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan...

Bewaartermijnen in verschillende wetten botsen soms

Bewaarplicht 5 minuten | 29-01-2019

Het opslaan en bewaren van persoonsgegevens is aan de orde van de dag binnen ondernemingen. Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (...

Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht?

Identificatieplicht 4 minuten | 01-03-2018

Voordat een werknemer voor uw onderneming aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen. Maar dat is nog maar het topje van de ijsber...

Infographics

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

E-learning

Identificatieplicht
Videocollege
6 minuten
28-11-2016
Bewaarplicht: Loonadministratie
Videocollege
8 minuten
15-07-2016

Vraag en antwoord

Is er een nieuwe kopie nodig na het verlopen van de kopie van het identiteitsbewijs in de administratie?
Nee, dat hoeft niet. U bewaart een kopie van een identiteitsbewijs dat geldig is op het moment van indiensttreding. Als dit bewijs tijdens het dienstverband verloopt, hoeft u geen kopie van het nieuwe identiteitsbewijs van de werknemer op te nemen. Sterker nog, als u dat zou doen en de... Lees het hele antwoord