Bewaarplicht

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Deze bewaarplicht geldt ook als u uw administratie uitbesteedt aan bijvoorbeeld een administratie- of accountantskantoor: ook deze externe partijen hebben de verplichting de gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar te stellen. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op uw administratie uit te voeren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. Kunt u bij een controle niet de vereiste stukken overleggen, dan kan de Belastingdienst maatregelen nemen.

Uitgelicht

Sancties bij het niet voldoen aan de bewaarplicht

Als een werkgever of onderneming niet voldoet aan de bewaarplicht, kan dat grote gevolgen hebben. De Belastingdienst heeft een aantal...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens

De overheid en de Belastingdienst stellen eisen aan de administratie van diverse stukken. Zo geldt voor bepaalde gegevens een bewaarplicht...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 12-08-2019

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 08-12-2015

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 03-04-2019

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan...

Bewaartermijnen in verschillende wetten botsen soms

Bewaarplicht 5 minuten | 29-01-2019

Het opslaan en bewaren van persoonsgegevens is aan de orde van de dag binnen ondernemingen. Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (...

Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht?

Identificatieplicht 4 minuten | 01-03-2018

Voordat een werknemer voor uw onderneming aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen. Maar dat is nog maar het topje van de ijsber...

E-learning

Identificatieplicht
Videocollege
6 minuten
28-11-2016
Bewaarplicht: Loonadministratie
Videocollege
8 minuten
15-07-2016

Vraag en antwoord

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?
In de zwangerschapsverklaring bevestigt een arts of verloskundige dat de werkneemster zwanger is en wat de vermoedelijke bevallingsdatum is. De vermoedelijke bevallingsdatum heeft de werkgever nodig als hij voor de werkneemster een UWV-uitkering aanvraagt voor de periode van zwangerschaps-... Lees het hele antwoord