Bewaarplicht

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op uw administratie uit te voeren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen.

De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. Kunt u bij een controle niet de vereiste stukken overleggen, dan kan de Belastingdienst maatregelen nemen.

 

Nieuws

Het verschil: identificeren en legitimeren

19-07-2024

Werkgevers moeten iedere werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op h...

Het jaar 2023 netjes afsluiten

12-01-2024

De jaarafsluiting is bij de start van het nieuwe jaar een belangrijk onderdeel van het werk van financials. Het jaar afsluiten is een omvang...

Loonheffingskorting AOW'er mag per 2024 ook bij werkgever

27-12-2023

Per 2024 kan niet meer alleen de Sociale Verzekeringsbank de alleenstaande-ouderenkorting toepassen. AOW'ers kunnen die optie ook naar uw or...

Handtekening loonheffingen mag ook digitaal

20-12-2023

De opgaaf gegevens voor de loonheffingen die de werknemer vóór de eerste loonbetaling bij uw onderneming moet inleveren, hoeft niet met de h...