Bewaarplicht

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Deze bewaarplicht geldt ook als u uw administratie uitbesteedt aan bijvoorbeeld een administratie- of accountantskantoor: ook deze externe partijen hebben de verplichting de gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar te stellen. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op uw administratie uit te voeren.

Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. Kunt u bij een controle niet de vereiste stukken overleggen, dan kan de Belastingdienst maatregelen nemen.

 

Personeelsgegevens vernietigen na uitdiensttreding?

Loonadministratie | Publicatiedatum 06-01-2023

Van werknemers moeten we van allerlei documenten in de administratie bewaren. Moeten we die ook nog bewaren als ze eenmaal uit dienst zijn?

Moeten wij declaraties zonder bon accepteren?

Werkkostenregeling (WKR) | Publicatiedatum 31-10-2022

Mogen wij gemaakte kosten ook vergoeden aan werknemers als zij geen bonnetje of andere vorm van bewijs kunnen laten zien?

Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

Zwangerschap | Publicatiedatum 09-10-2022

Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op...

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-02-2023

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen

Indiensttreding Publicatiedatum 23-08-2022

Nieuwe werknemers mogen pas aan het werk als uw organisatie aan de identificatieplicht heeft voldaan. In deze toolbox leest u wat daar allemaal bij komt kijken. De werkgever...

De fiscale bewaarplicht: ook voor digitale gegevens

Bewaarplicht 3 minuten | 19-08-2021

Onder ondernemers spelen nog veel vragen over de bewaarplicht van de administratie. De Belastingdienst heeft onlangs daarom een aantal vrage...

Archiveren op de werkvloer

Bewaarplicht 12 minuten | 17-03-2020

De leidraad die sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt is: weggooien, tenzij er een bewaartermijn is of...

Het wat en waarom van archiveren

Bewaarplicht 4 minuten | 17-03-2020

De salarisadministrateur verwerkt dagelijks gegevens die te maken hebben met salarissen én vergoedingen. Archiveren is hier een berucht onde...

Verschillende bewaartermijnen per onderwerp

Bewaarplicht Publicatiedatum 11-09-2020

Er bestaan verschillende bewaartermijnen per onderwerp, zoals loonbelastingverklaringen, onroerend goed en personeelsdossiers. Bekijk hier hoe lang welke documenten bewaard...

Contracten digitaal beheren

Bewaarplicht Publicatiedatum 31-07-2019

Binnen uw onderneming heeft u vaak te maken met verschillende soorten contracten. Het digitaliseren van contracten kan het beheren ervan eenvoudiger maken. Zo bespaart...

Heeft u een vraag over Bewaarplicht?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Bewaarplicht?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie