Bezwaar en beroep

Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing. Denk bijvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie op het niet naleven van bepaalde wettelijke bepalingen. Als u in zo'n geval actie wilt ondernemen, kan dit in de vorm van bezwaar en beroep. Het indienen van een bezwaar is meestal niet via een simpele brief af te handelen. U moet rekening houden met verschillende vereisten die gelden bij het indienen van een bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan een termijn waarbinnen u bezwaar moet maken en de plaats waar u het bezwaar indient. Als u de beslissing op het bezwaar ontvangt en de uitkomst niet correct vindt, kunt u een beroep indienen. Ook daarbij gelden vormvereisten zoals een indieningstermijn, indieningsplaats en hoe het moet worden ingediend. Het is slim om de vormvereisten van tevoren te onderzoeken.

 

Tools

Vraag en antwoord

Schadevergoeding claimen als uitspraak bezwaar laat is?
Als u het niet eens bent met een beslissing van de inspecteur, kunt u bezwaar en beroep aantekenen. De inspecteur en de rechter moeten binnen een redelijke termijn een uitspraak doen op een bezwaarschrift. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze redelijke termijn niet langer dan twee jaar... Lees het hele antwoord