Bezwaar en beroep

Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing. Denk bijvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie op het niet naleven van bepaalde wettelijke bepalingen. Als u in zo'n geval actie wilt ondernemen, kan dit in de vorm van bezwaar en beroep. Het indienen van een bezwaar is meestal niet via een simpele brief af te handelen. U moet rekening houden met verschillende vereisten die gelden bij het indienen van een bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan een termijn waarbinnen u bezwaar moet maken en de plaats waar u het bezwaar indient. Als u de beslissing op het bezwaar ontvangt en de uitkomst niet correct vindt, kunt u een beroep indienen. Ook daarbij gelden vormvereisten zoals een indieningstermijn, indieningsplaats en hoe het moet worden ingediend. Het is slim om de vormvereisten van tevoren te onderzoeken.

Uitgelicht

Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

Als u het niet eens bent met (de hoogte van) een door uw organisatie ontvangen naheffingsaanslag en/of boete, kunt u een...

Stappenplan
PDF bestand
Publicatiedatum: 15-08-2019

Wat kan ik doen tegen een boete van de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft mij een boete opgelegd omdat ik mijn aangifte te laat heb ingediend. Ik ben het niet eens met de...

Vraag en antwoord
Door redactie Fiscaal
Publicatiedatum: 15-01-2021

Standaard bezwaarschrift Belastingdienst

Bent u het niet eens met een aanslag of beschikking van de Belastingdienst, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

 

Toolboxen

Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar en beroep Publicatiedatum 27-05-2021

De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus...

Tools

Verdiepingsartikelen

Een verzoekschrift indienen bij de Kamer kan soms wat doen

Bezwaar en beroep 3 minuten | 09-11-2021

Mocht het onverhoopt zo zijn dat u het toch een keer niet eens bent met de Belastingdienst, dan zijn er allerlei mogelijkheden om dat aan te...

De fiscus kan compenseren

Contact met de Belastingdienst 3 minuten | 15-07-2021

De Belastingdienst kan beslissen om aanslagen met elkaar te verrekenen als hij nog iets aan u moet betalen terwijl u nog een bedrag moet afd...

Wat bedoelen mijn advocaat en de rechter eigenlijk?

Ondernemingsrecht 5 minuten | 21-05-2021

Iedereen die wel eens een brief van een advocaat heeft ontvangen zal de stijl herkennen. Het is een combinatie van intimidatie en interessan...

Infographics

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR Publicatiedatum 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

In bezwaar en beroep bij de Belastingdienst en de rechter

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 18-05-2021

Als u het niet eens bent met een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Wordt dat afgewezen, dan...

Vraag en antwoord

Wat houdt een verzoek om een voorlopige voorziening in?
Als u het niet eens bent met een aanslag van de Belastingdienst kunt u daartegen in bezwaar gaan. Of nog een stap verder in beroep als de inspecteur uw bezwaar heeft afgewezen. Dan moet u dus wachten op een beslissing van de fiscus of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen... Lees het hele antwoord