Bezwaar maken tegen de heffing in box 3

15 april 2015 | Door redactie

De laatste tijd komt er steeds meer kritiek op de belastingheffing over uw vermogen. Recent heeft de Hoge Raad aangegeven dat deze heffing in box 3 mogelijk toch strijdig is met de Europese regels. U doet er daarom verstandig aan om bezwaar aan te tekenen tegen deze heffing in box 3. Speciaal voor u heeft Rendement daarom een voorbeeldbrief opgesteld.

In de zaak die voor de Hoge Raad speelde, ging het om het vaststellen van de waarde van verhuurde woningen voor de waardering van het vermogen in box 3. De inspecteur ging daarbij uit van de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de leegwaarderatio (een van de huurprijs afhankelijk factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning). Voor de verhuurder pakte dit echter erg nadelig uit, omdat de werkelijke waarde van de woning veel lager was. Deze waardering stond ook ter discussie bij de Hoge Raad.

Heffing in box 3 is een buitensporige last

De Hoge Raad stelde dat de heffing in box 3 niet in strijd is met de Europese regels. Het paste namelijk binnen de ruime beoordelingsmarge van de wetgever. Dit zou alleen anders zijn als het voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van 4% niet meer haalbaar was en dit in combinatie met het belastingtarief tot een buitensporige last zou leiden. In dit geval was dat niet zo en moest er ook rekening worden gehouden met de waardeontwikkeling van de woningen. Uiteindelijk stelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst het leegwaardeforfait niet mocht toepassen als de waardering van de woningen hoger (10% of meer) was dan de werkelijke waarde. Het is aan Gerechtshof Den Haag om dat te beoordelen.

Voorbeeldbrief om bezwaar aan te tekenen

Dit arrest geeft u echter wel een handvat om de huidige heffing in box 3 aan te vechten als aangetoond gaat worden dat de box 3-heffing een buitensporige last is. Op dit moment is nog niet duidelijk of er sprake is van een buitensporige last. Om uw rechten op eventuele teruggaaf van belasting te behouden is het echter wel verstandig om bezwaar aan te tekenen. Fiscaal Rendement heeft daarom een voorbeeldbrief gemaakt, die u kunt gebruiken als bezwaarschrift tegen de heffing in box 3. Het indienen van bezwaar is alleen mogelijk als de aanslag nog niet definitief vaststaat. Een aanslag staat in principe definitief vast als de bezwaartermijn van zes weken na de datum van de aanslag is verstreken.
Hoge Raad, 3 april 2015, ECLI (verkort): 812

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over het indienen van een bezwaarschrift tegen de heffing van box 3, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!