Bezwaren afgehandeld in strijd met wet

17 oktober 2016 | Door redactie

Bij de afhandeling van een bezwaar handelt de Belastingdienst soms in strijd met de wet. Als een belastingplichtige in een telefoongesprek met de fiscus zijn bezwaar intrekt, moet dit schriftelijk bevestigd worden. Uit stukken van de fiscus blijkt echter dat dit niet altijd gebeurd.

Als een belastingplichtige een bezwaar (tool) heeft ingediend, kan deze door de Belastingdienst gebeld worden met vragen of om meer duidelijkheid te verschaffen. Uit, via de Wet openbaarheid van bestuur, opgevraagde stukken over telefonisch/informeel horen van de Belastingdienst blijkt dat hij door al vroeg te bellen bezwaarindieners hoopt beter te betrekken in de procedure, deze beter te bedienen en onnodige bezwaarprocedures hoopt te voorkomen door (wanneer mogelijk) te verzoeken om intrekking van het bezwaarschrift.

Geen brief om intrekking te bevestigen

Trekt een belastingplichtige in zo´n gesprek het bezwaarschrift in, dan is het niet standaard dat daarop een schriftelijke bevestiging volgt. In de openbaar gemaakte stukken staat namelijk opgenomen dat het management goedkeurt dat er geen brief meer wordt gestuurd om de intrekking te bevestigen als het bezwaarschrift duidelijk en ondubbelzinnig in het telefoongesprek is ingetrokken. Uit de wet en rechtspraak (Rechtbank Den Haag 12 april 2016, ECLI: (verkort) 6098)) waarin werd aangegeven dat een telefonisch onderhoud niet kan worden aangemerkt als horen, blijkt dat door geen bevestiging te sturen er door de Belastingdienst niet juist gehandeld wordt. Dit betekent dat er geen rechtsgeldige beslissing is genomen en dat de fiscus deze alsnog moet nemen.