Externe medewerkers gaan bezwaarschriften fiscus afhandelen

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat de Belastingdienst tijdelijk externe medewerkers gaat inhuren om de achterstand bij de afhandeling van bezwaarschriften zo veel mogelijk weg te werken.

14 januari 2019 | Door redactie

Eind november 2018 gaf de staatssecretaris al aan dat het tijdig afhandelen van bezwaarschriften (tool) vaak niet meer lukte. Deze vertraging zou volgens hem leiden tot onnodige onzekerheid voor belastingplichtigen en, zo gaf hij destijds aan, ‘dit is een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling. Hij ging er daarom voor zorgen dat er op korte termijn extra personeel ingezet zou worden zodat de bezwaarschriften (tool) binnen de wettelijke termijnen afgehandeld gaan worden.

Ervaring met afhandelen bezwaarschriften

Nu heeft Snel dus besloten om tijdelijk gebruik te gaan maken van medewerkers van een bureau die direct inzetbaar zijn en ook ervaring hebben met het afhandelen van bezwaarschriften van andere overheidsorganisaties. Deze medewerkers zullen volledig onder verantwoordelijkheid van de inspecteur en onder toezicht van de Belastingdienst gaan werken. Aan hun werk worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan het werk van de Belastingdienstmedewerkers.

Onder toezicht van Belastingdienst

Het bezwaarproces blijft dus volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de inspecteur en dus ook onder toezicht  van de Belastingdienst. De in te huren medewerkers moeten ook een verklaring naar het Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen ondertekenen. Hiermee verklaren zij dat ze zich houden aan de Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragsregeling Digitale Werkomgeving, waardoor ze ook een (persoonlijke) geheimhoudingsplicht (ook na afloop van de werkzaamheden) en bij belangenverstrengeling een actieve meldplicht hebben.