Fiscus besluit maar één keer bij bezwaar

9 mei 2016 | Door redactie

Als de inspecteur van de Belastingdienst alleen beslist op aanvullende bezwaren bij een ingediend bezwaarschrift waarop hij geen reactie gaf, is het niet mogelijk om via de rechter een tweede beslissing op bezwaar te eisen. De Belastingdienst kan namelijk maar één keer naar aanleiding van een bezwaarschrift beslissen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In deze zaak had een pensioengerechtigde bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de Belastingdienst. Hij diende op 13 september een bezwaarschrift (tool) in en op 18 en 21 september vulde hij zijn bezwaar aan met twee brieven. De inspecteur reageerde op 29 september alleen op de bezwaren die genoemd waren in de aanvullende brieven en niet op het oorspronkelijke bezwaarschrift. Er was namelijk geen bezwaarschrift bij hem bekend zodat hij daar niet op kon reageren. De pensioengerechtigde vond dat de inspecteur alsnog uitspraak moest doen op het bezwaar van 13 september en ging naar de rechter.

De inspecteur kon geen tweemaal uitspraak doen

De rechter was van mening dat met de uitspraak van de inspecteur op de aanvullende bezwaren een einde was gekomen aan de bezwaarprocedure. Het herzien, wijzigen of intrekken daarvan was niet mogelijk. De inspecteur kon niet meer dan één keer reageren op het bezwaar van de pensioengerechtigde.  
Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland, 3 mei 2016, ECLI (verkort): 2469