Makkelijker massaal bezwaar maken

18 september 2015 | Door redactie

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze het fiscaal procesrecht wil vereenvoudigen. De aanleiding hiervoor zijn de massale bezwaren tegen onder meer de crisisheffing en de vermogensrendementsheffing.

Het kabinet heeft een aantal verbeteringen op het oog met betrekking tot de massaalbezwaarprocedure. Daarnaast moet er een prejudiciële procedure komen in belastingzaken bij de Hoge Raad. Lagere rechters in belastingzaken kunnen daarom voortaan gedurende een procedure een rechtsvraag stellen aan de Hoge Raad.

Meer aansluiting bij civiele recht

In het civiele recht is dit al gebruikelijk sinds 1 juli 2012. De civiele rechter kan aan de Hoge Raad tijdens het geding een rechtsvraag stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing. Het kabinet hoopt door invoering van eenzelfde mogelijkheid in het fiscaal procesrecht een heel scala aan feitelijk vergelijkbare geschillen te voorkomen.