Meld u bij nadeel telefonisch ingetrokken bezwaar

15 december 2016 | Door redactie

Belastingplichtigen die in de periode van 11 november 2009 tot eind oktober 2016 hun bezwaar alleen maar telefonisch hebben ingetrokken en zich hierdoor benadeeld voelen, moeten zich melden bij de Belastingdienst. De behandeling van het bezwaar zal dan worden voortgezet.

Door de Belastingdienst zijn in de afgelopen jaren bezwaren afgehandeld die door de belastingplichtige tijdens een telefoongesprek waren ingetrokken. Deze werkwijze is echter niet rechtsgeldig. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft hierover al eerder aangegeven dat de indiener een bezwaarschrift alleen maar schriftelijk rechtsgeldig kan intrekken. In een brief heeft hij nu geschreven dat belastingplichtigen die zich benadeeld voelen door het telefonisch intrekken van hun bezwaarschrift zich kunnen melden.

Melden bij de Belastingtelefoon

Benadeelden kunnen zich melden bij de Belastingtelefoon (0800-0543). De behandeling van het bezwaar (tool) zal dan worden voortgezet, zodat er alsnog een uitspraak op bezwaar kan komen.