Te laat indienen bezwaar door ondeskundige is verschoonbaar

12 juni 2017 | Door redactie

Zonder fiscale deskundigheid kan het iemand niet worden aangerekend dat hij niet wist dat bezwaar tegen de maandelijkse inhouding premie ZVW niet kon plaatsvinden door bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting. Dit heeft Hof Amsterdam onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een man en zijn ex-echtgenote die bij hun scheiding waren overeengekomen dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) het aandeel van de ex-echtgenote in het pensioen van de man rechtstreeks aan haar uitbetaalde. Dat deed het ABP zonder inhoudingen. De man verzocht de fiscus de teveel ingehouden premie ZVW te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting, nadat hij deze aanslag had ontvangen.

Niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

De inspecteur merkte het verzoek van de man aan als bezwaar (tool) tegen de inhouding van premie ZVW. Hij verklaarde het bezwaar van de man wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. Het hof vond echter dat de man niet beschikte over specifieke fiscale deskundigheid waardoor de termijnoverschrijding verschoonbaar was. De man wist namelijk niet dat hij binnen zes weken na elke inhouding premie ZVW bezwaar had moeten maken. In redelijkheid was ook niet van hem te verwachten dat hij dat had moeten weten. Daarbij kwam dat hij niet was gewezen op de rechtsmiddelen tegen de inhouding van de premie ZVW. De zaak ging terug naar de inspecteur.
Hof Amsterdam 2 mei 2017, ECLI (verkort): 1785