Veranderingen in Besluit Fiscaal Bestuursrecht

2 maart 2016 | Door redactie

Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een update van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat om een actualisatie van het gelijknamige besluit uit januari 2015. In de nieuwe versie van het besluit zijn een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd.

De beleidsregels die de Belastingdienst hanteert staan in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht. Eén van de nieuwe onderdelen uit het onlangs gepubliceerde besluit gaat in op de verzending van documenten naar de Belastingdienst. Als uw organisatie bijvoorbeeld aangeeft geen reactie te hebben ontvangen op een ingediend bezwaarschrift (tool), kan de bevoegde ambtenaar in het vervolg een  rapportage uitdraaien van waarnemingen en bevindingen in de systemen van de fiscus. Hieruit blijkt wat er misgegaan kan zijn bij het tot stand komen van het besluit of het aanbieden aan de postleverancier. Dit rapport kan de Belastingdienst ook gebruiken om te bewijzen dat het betreffende document door de fiscus is verzonden.

De regels zijn per 27 februari 2016 in werking getreden

Een andere aanpassing in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is de verduidelijking van situaties die kunnen leiden tot vooroverleg met de fiscus. Dit is een overleg tussen de inspecteur en uw organisatie, aan de hand waarvan de inspecteur een standpunt inneemt of in overleg een vaststellingsovereenkomst opstelt. De overige aanpassingen zijn redactioneel van aard. Uit de publicatie in de Staatscourant blijkt dat de nieuwe versie van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht per 27 februari 2016 in werking is getreden.