Verzoek via e-mail is pro forma bezwaarschrift

28 februari 2014 | Door redactie

Mailt u de inspecteur om een gesprek aan te vragen over een aanslag die aan uw onderneming is opgelegd, dan moet de inspecteur dit aanmerken als een pro forma bezwaarschrift. Met name als blijkt dat hij uw schriftelijk bezwaarschrift niet heeft ontvangen. Dit heeft Hof Den Bosch onlangs aangegeven.

De man in deze zaak ontving op 3 december 2010 een legesnota. Zijn gemachtigde verzocht op 10 december 2010 per e-mail om een gesprek met een ambtenaar over de legesnota. De gemeente had de gemachtigde in een e-mail van 1 februari 2011 laten weten dat nog geen bezwaar was ingediend. De gemachtigde had daarop in een e-mail van 1 februari 2011 aangegeven dat tegelijk met de e-mail van 10 december ook per brief een bezwaarschrift was ingediend. De brief had de gemachtigde als bijlage toegevoegd. De bijlage werd met dagtekening 3 februari 2011 als bezwaarschrift geregistreerd. Het bezwaar werd echter door de inspecteur van de gemeente wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

E-mail is toch wel een bezwaarschrift

Hof Den Bosch vond dat het vragen om een gesprek met een ambtenaar over de legesnota geen andere conclusie toeliet dan dat de man daarmee te kennen had gegeven bezwaar te hebben tegen de legesnota. De rechter was van mening dat er geen andere reden was te bedenken, waarom de man met de inspecteur een afspraak zou willen maken. Het Hof merkte de e-mail van 10 december 2010 daarom aan als een pro forma bezwaarschrift. Het bezwaar was dus ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
Gerechtshof Den Bosch, 19 december 2013, ECLI (verkort): 6110

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!

Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.