Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie een feit

Het wetsvoorstel om massaclaims in Nederland mogelijk te maken, is definitief aangenomen. De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd, waardoor het zal worden omgezet in wetgeving. De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

22 maart 2019 | Door redactie

Door de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie krijgen consumenten en bedrijven het recht om gezamenlijk naar de rechter te stappen. Dit kan nodig zijn als grote groepen dezelfde schade hebben geleden. Individueel zouden ze de kosten van een rechtszaak niet kunnen dragen, maar wel door als groep een rechtszaak aan te spannen. Een bekend voorbeeld van zo’n massaclaim was de affaire rond de woekerpolis. Hierdoor bleken grote groepen getroffen, maar als individu konden ze makkelijk worden ‘kapotgeprocedeerd’ door grote concerns. Bij een massaclaim is dat veel minder aan de orde. Daardoor ontstond ook het inzicht dat dit rechtsmiddel eigenlijk nog ontbrak in de Nederlandse situatie. De Tweede Kamer had de wet al aangenomen, en de Eerste Kamer gaat er nu ook mee akkoord. Daardoor is de wet een feit. 

Rechten deelnemers beter geregeld

Tot nu toe kon ook een belangenorganisatie in het gat springen en zorgen dat de rechter uitspraak deed in een collectieve kwestie. Maar bij gebrek aan een wettelijke regeling was het moeilijk de uitspraak af te dwingen als de veroordeelde partij de boel probeerde op te houden of zelfs weigerde mee te werken. De Wet afwikkeling massaschade moet zorgen dat de rechter nu een collectieve schadevergoeding kan toewijzen die vervolgens ook nagekomen moet worden. Bovendien stelt de wet eisen aan de belangenorganisatie die het voor een collectief wil opnemen. Hierdoor worden de rechten van de deelnemers beter geregeld.