Pro forma bezwaarschrift Belastingdienst

Maatwerkbrief

MS Word 45.50 kb

19-03-2021

Download deze tool
Met een pro forma bezwaarschrift maakt u op tijd bezwaar tegen een aanslag of beschikking van de Belastingdienst en geeft u uzelf extra tijd om uw bezwaar te onderbouwen. Gebruik dit als u niet voldoende tijd hebt om binnen de bezwaartermijn de redenen van uw bezwaar toe te lichten.

In dit pro forma bezwaarschrift staat onder meer een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en een verzoek om u een langere termijn te geven om uw bezwaarschrift te onderbouwen.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.