Heb ik een advocaat nodig als ik in beroep ga?

23 maart 2021

Mijn bezwaar is afgewezen door de Belastingdienst en ik overweeg in beroep te gaan. Heb ik dan een advocaat nodig?

Als uw bezwaar heeft gemaakt tegen uw aanslag of boete en uw bezwaar is door de Belastingdienst afgewezen,  kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent dan niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar dit mag natuurlijk wel.

Machtiging regelen

Voor een advocaat hoeft u geen machtiging te regelen. Als u zich door iemand anders dan een advocaat laat bijstaan, moet u deze partij wél schriftelijk machtigen. Met dit voorbeeld Machtiging voor bijstand bij procedure stelt u eenvoudig en snel een machtiging op.

Wilt u iemand machtigen die tijdens de zitting namens u het woord voert, dan neemt u de machtiging mee naar de zitting en overhandigt deze ter plekke aan de rechter. Als u iemand wilt machtigen om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.