Hoe bezwaar maken tegen een fiscale strafbeschikking?

12 juni 2020

Onze onderneming heeft er nog geen gehad, maar wat kunnen we doen als we een fiscale strafbeschikking ontvangen en we het daarmee oneens zijn?

Gelukkig heeft u nog niet te maken gehad met deze kwestie: een strafbeschikking wordt geregistreerd als een justitieel gegeven met een bewaartermijn van 30 jaar. Als u zich niet kunt vinden in een fiscale strafbeschikking, kunt u daartegen binnen 14 dagen verzet aantekenen bij de rechtbank. De verzetstermijn begint te lopen nadat u het afschrift van de strafbeschikking heeft ontvangen of vanaf het moment dat u op welke manier ook op de hoogte bent gesteld van de strafbeschikking.

Afhandeling door justitie

De officier van justitie behandelt uw verzet tegen de strafbeschikking. Dit geldt trouwens ook voor de strafbeschikkingen die door het Openbaar Ministerie zelf zijn uitgevaardigd. Naar aanleiding van een ingesteld verzet kan de officier van justitie ervoor kiezen om de beschikking aan te passen of in te trekken. De officier van justitie heeft ook de mogelijkheid om dit ambtshalve te doen.

Een aanpassing van de beschikking kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de verdachte gebeuren. Mocht een officier van justitie achter de inhoud van de strafbeschikking blijven staan, dan wordt de zaak voorgelegd aan de strafrechter die de zaak vervolgens inhoudelijk beoordeelt.

Let erop dat u de mogelijkheid om u tegen een fiscale strafbeschikking te verzetten verliest als u het geldbedrag uit deze strafbeschikking al heeft voldaan.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.