Hoe snel kan ik een beslissing van de Belastingdienst verwachten?

28 april 2021

Ik heb vandaag een bezwaar ingediend bij de Belastingdienst. Hoe snel kan ik een beslissing op mijn bezwaar verwachten?

U krijgt eerst een ontvangstbevestiging, daarna krijgt u een beslissing. De Belastingdienst verstuurt de ontvangstbevestiging binnen 2 weken nadat uw bezwaar ontvangen is. Behalve als het gaat om een bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting, dan kan het 3 weken duren.

De beslissing op uw bezwaar duurt meestal langer. U krijgt die beslissing binnen 12 weken na de datum op de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

Voorbeeld

Als u een aanslag heeft ontvangen met datum 3 juli 2020, eindigt de bezwaartermijn 6 weken later, op 14 augustus. U maakt bezwaar binnen die termijn. Vanaf 14 augustus heeft de Belastingdienst nog 6 weken om te beslissen over uw bezwaar. Die termijn eindigt op 25 september. Dat is 12 weken na de datum van de aanslag.

Soms duurt de beslissing langer

De Belastingdienst mag de beslistermijn verlengen als ze meer tijd nodig heeft. Dat heet ook wel 'verdagen'. De dienst mag dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing. Als het goed is laat de Belastingdienst u telefonisch of schriftelijk weten als ze die extra tijd nodig heeft. Beslist de Belastingdienst niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.