Mag een beslissing op een bezwaar zomaar uitgesteld worden?

22 juli 2019

Onze onderneming heeft bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag loonheffingen. De beslissing hierover is uitgesteld. Kan dat zomaar?

De Belastingdienst moet in principe binnen 6 weken na ontvangst uitspraak doen op uw bezwaar. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wil de fiscus nog meer uitstel dan die 6 weken, dan kan dat alleen als uw onderneming daar expliciete toestemming voor geeft.

Dwangsom eisen

Als de uitspraak ook na de uiterste beslisdatum uitblijft, kunt u een dwangsom eisen. U moet de Belastingdienst dan binnen een redelijke termijn schriftelijk in gebreke stellen. De fiscus heeft daar een speciaal formulier voor. Als u op de website van de Belastingdienst zoekt op ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ vindt u het vanzelf. Na de ingebrekestelling heeft de Belastingdienst nog 2 weken om alsnog een uitspraak te doen op uw bezwaar.

Gebeurt dat niet, dan heeft uw onderneming recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslissing uitblijft. Hierbij geldt wel een maximum van 42 dagen en € 1.260. Als uw onderneming in beroep gaat tegen de uitspraak van de Belastingdienst, gelden weer andere termijnen. In de beroepsfase volgt er een onderzoek ter zitting voor één of meerdere rechters. Daarvóór is nog de schriftelijke voorbereidingsfase. De rechter doet binnen 6 weken na de zitting uitspraak en kan die deadline eventueel met 6 weken verlengen.

Schadevergoeding

Mocht het helemaal uit de hand lopen: uw onderneming heeft recht op een schadevergoeding van € 500 per half jaar als een bezwaar-beroepsprocedure langer duurt dan 24 maanden. In een aantal arresten van 22 maart 2013 is namelijk bepaald dat een termijn van 6 maanden redelijk is bij bezwaar en van 18 maanden bij beroep. Duurt de totale procedure langer dan dat, dan kan de rechter dus zo’n schadevergoeding toekennen.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.