Wat houdt een verzoek om een voorlopige voorziening in?

17 mei 2021

Wat houdt precies een verzoek om een voorlopige voorziening in?

Als u het niet eens bent met een aanslag van de Belastingdienst kunt u daartegen in bezwaar gaan. Of nog een stap verder in beroep als de inspecteur uw bezwaar heeft afgewezen. Dan moet u dus wachten op een beslissing van de fiscus of op de uitspraak van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar echter niet op wachten. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met voor u onherstelbare gevolgen. U kunt dan bij de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Aparte procedure

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast de lopende bezwaar- of beroepsprocedure. U vraagt de rechter om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van betaling totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep.

Bewijs voor spoedeisend belang

De rechter zal uw verzoek ontvankelijk verklaren (hij mag dan een oordeel geven) als u kunt aantonen dat er samenhang is met de bezwaar-beroepsprocedure. Is er sprake van ontvankelijkheid dan zult u met bewijzen moeten komen dat er een spoedeisend belang is. Lukt dit dan zal de rechter in de meeste gevallen de voorlopige voorziening toewijzen. Als u haast heeft kunt u besluiten verzet aan te tekenen middels een civiele dagvaarding.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.