Wat kan ik doen om de fiscus tot een uitspraak op mijn bezwaar te dwingen?

19 maart 2021

Ik heb binnen zes weken bezwaar ingediend tegen een aanslag omdat ik het daar niet mee eens was. Maar na twaalf weken heb ik nog steeds geen uitspraak ontvangen. Wat kan ik doen om de fiscus tot een uitspraak op mijn bezwaar te dwingen?

Als u het niet eens bent met een aanslag of beschikking kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Dit moet u binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking hebben ingediend. In principe moet de inspecteur binnen zes weken zijn beslissing laten weten. Hij kan deze echter nog uitstellen met zes weken. De inspecteur moet u dit dan wel schriftelijk doorgeven.

Dwangsom

Zijn deze twaalf weken voorbij en is er nog steeds geen antwoord van de fiscus dan kunt u de Belastingdienst in gebreke stellen via een formulier op zijn website. De inspecteur moet dan binnen twee weken beslissen over uw bezwaarschrift.

Doet hij dit niet dan kunt u een dwangsom eisen. De dwangsom bedraagt € 23 per dag over de eerste twee weken, € 35 per dag over de volgende twee weken en € 45 per dag over de overige dagen, met een maximum van totaal 42 dagen. De dwangsom kan dus maximaal oplopen tot € 1.442.

Hoogte

De hoogte van de dwangsom is dus afhankelijk van de tijd die het de fiscus kost om uitspraak te doen. Het te ontvangen bedrag aan dwangsom weet u dus pas als het antwoord van de inspecteur is ontvangen. U krijgt ook een brief van hem met daarin de hoogte van de dwangsom. Het bedrag ontvangt u binnen zes weken na die brief.

Beroep

Is er nog geen uitspraak na die twee weken, dan kunt u beroep instellen tegen het niet-tijdig beslissen. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de Belastingdienst. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de overheidsinstelling binnen twee weken alsnog beslissen.Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.