Bezwaar en beroep

Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing. Denk bijvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie op het niet naleven van bepaalde wettelijke bepalingen. Als u in zo'n geval actie wilt ondernemen, kan dit in de vorm van bezwaar en beroep. Het indienen van een bezwaar is meestal niet via een simpele brief af te handelen. U moet rekening houden met verschillende vereisten die gelden bij het indienen van een bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan een termijn waarbinnen u bezwaar moet maken en de plaats waar u het bezwaar indient. Als u de beslissing op het bezwaar ontvangt en de uitkomst niet correct vindt, kunt u een beroep indienen. Ook daarbij gelden vormvereisten zoals een indieningstermijn, indieningsplaats en hoe het moet worden ingediend. Het is slim om de vormvereisten van tevoren te onderzoeken.

 

Tools

Vraag en antwoord

Hoe bezwaar maken tegen een fiscale strafbeschikking?
Gelukkig heeft u nog niet te maken gehad met deze kwestie: een strafbeschikking wordt geregistreerd als een justitieel gegeven met een bewaartermijn van 30 jaar. Als u zich niet kunt vinden in een fiscale strafbeschikking, kunt u daartegen binnen 14 dagen verzet aantekenen bij de rechtbank.... Lees het hele antwoord