Bezwaar en beroep

Er zijn verschillende onderwerpen waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing van de Belastingdienst of een andere overheidsinstelling. Denk bijvoorbeeld aan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen of een sanctie op het niet naleven van bepaalde wettelijke bepalingen. Als u in zo'n geval actie wilt ondernemen, kan dit in de vorm van bezwaar en beroep. 

Voor het indienen van een bezwaar moet u rekening houden met verschillende vereisten die gelden.. Denk bijvoorbeeld aan een termijn waarbinnen u bezwaar moet maken en de plaats waar u het bezwaar indient. 

Als u de beslissing op het bezwaar ontvangt en het niet eens bent met de uitkomst, kunt u in beroep gaan. Ook daarbij gelden vormvereisten zoals een indieningstermijn, indieningsplaats en hoe het moet worden ingediend. Het is slim om de vormvereisten van tevoren te onderzoeken.

Nieuws

Transitievergoeding is gewoon belast inkomen

23-11-2023

Een ontvangen transitievergoeding hangt volgens het gerechtshof samen met een vroegere dienstbetrekking en is daarom gewoon belast inkomen....

Geen bezwaar mogelijk tegen verrekening Belastingdienst

09-11-2023

De rechter heeft onlangs geoordeeld dat tegen een verrekening van de Belastingdienst geen bezwaarmogelijkheid openstaat. Er is namelijk geen...

Door massaal bezwaar plus-proces box 3-heffing terugkrijgen

19-10-2023

Voor belastingplichtigen die over 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing is de massaal bezwaar plus-proce...

Nieuwe procedure belastingaanslag op komst?

26-09-2023

Het kabinet doet onderzoek naar een vernieuwing van de procedures voor belastingheffing. Dat kan er onder meer toe leiden dat een belastingp...