Advieskantoren investeerden in 2020 vooral in ICT

19 oktober 2021 | Door redactie

Net als in 2019 investeerden bij NOAB en Fiscount aangesloten accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren afgelopen jaar vooral in automatisering. Er werd niet alleen geïnvesteerd in het automatiseren van processen, maar ook in activiteiten, zoals het bieden van KPI-rapportages.

In de elfde editie van de Benchmark Kantoorcijfers (pdf) is te lezen dat de totale kosten bij NOAB- en Fiscountkantoren in 2020 stegen met gemiddeld 4%, waarbij de ICT-kosten stegen met 12%. Na personeel is ICT de grootste kostenpost met gemiddeld 7,4% van de totale kosten. Op ICT-gebied is te zien dat steeds meer kantoren investeren in het verbeteren van de productiviteit, waaronder het koppelen van systemen en het automatisch boeken. Het verbeteren van de productiviteit komt met name door standaardisatie en automatisatie. Boekhouden in de cloud is inmiddels gemeengoed, evenals elektronische dossiervorming en elektronische werkprogramma’s. Vooral grotere kantoren zetten nieuwe vormen van dienstverlening in. Vooral KPI-dashboards zijn populair.

Gemiddelde kantoor is 6,1 fte groot

Het gemiddelde NOAB-/Fiscountkantoor behaalde in 2020 een omzet van € 586.000 en is 6,1 fte groot. Het gemiddelde kantoor had in totaal € 562.000 aan toegevoegde waarde en € 212.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Na managementbeloning was het resultaat in 2020 € 69.000. Het gemiddelde kantoor investeert € 34.000 (5,9% van de omzet) in ICT en € 224.000 in personeel (38,3% van de omzet). Het gemiddelde kantoor keert daarnaast € 142.000 uit aan eigenaren.

Gros omzet nog steeds door administratief werk

Het gemiddelde kantoor groeide qua omzet met 7%, ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt. De vacatures liepen verder op tot 13,5% van het personeelsbestand. Toch was bij de kantoren een gemiddelde groei van personeel te zien van 4%. Opvallend is dat het grootste deel van de omzet van de advieskantoren nog steeds wordt behaald met administratieve verwerkingen en het samenstellen van jaarrekeningen (totaal 63%). De verwachte verschuiving van administratieve naar adviesgerichte werkzaamheden zet nog niet door.