CBS-enquête nu sneller in te vullen met RGS

12 april 2021 | Door redactie

Een groot deel van de Jaar-Productiestatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is nu direct in te vullen vanuit de financiële administratie. Ondernemingen uit de accountancy, belastingadvisering & administratie, detailhandel en horeca, kunnen als eerste gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Ieder jaar vraagt het CBS vanaf april een aantal ondernemingen in verschillende branches om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Aan het beantwoorden van de vragen is een ondernemer gemiddeld twee uur kwijt, terwijl een groot deel van de gevraagde informatie aanwezig is in de boekhouding. Met het Referentie Grootboek Schema (RGS) kan tot 75% van de vragen automatisch gevuld worden. In RGS staan namelijk de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om de Jaar-Productiestatistiek te maken. Dat scheelt een ondernemer veel tijd.

Koppeling van grootboekrekeningen 

Bij 82% van de gebruikers van boekhoudsoftware voor het mkb-segment is RGS ingebouwd, blijkt uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de RGS Expertgroep. Het boekhoudpakket maakt voor het invullen van de Jaar-Productiestatistiek een export van de grootboekrekeningen die aan RGS zijn gekoppeld. Deze ‘RGS Brugstaat’ wordt vervolgens geïmporteerd in de vragenlijst van het CBS. Het CBS herkent de codes en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst.

Meer branches en meer enquêtes 

Op basis van de financiële gegevens die ondernemingen verstrekken krijgt het CBS een goed beeld van de economie en kan het bureau gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland in kaart brengen. Het CBS wil het invullen van de Jaar-Productiestatistiek vanuit RGS in de toekomst uitbreiden naar meer branches. Ook wil het CBS te zijner tijd RGS inzetten voor het invullen van andere enquêtes.