Keurmerk online boekhoudpakketten uitgereikt

1 oktober 2014 | Door redactie

Het onafhankelijke bestuur van de in 2013 opgerichte stichting Zeker-OnLine heeft voor het eerst het keurmerk Zeker-OnLine uitgereikt. Dit keurmerk biedt accountants, banken, administratiekantoren en de Belastingdienst meer zekerheid over de kwaliteit van en de continuïteit in de aan te leveren data. Voor u biedt dit keurmerk dus de zekerheid dat er sprake is van een administratieve dienst van goede kwaliteit.

Het keurmerk en de stichting zijn tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking van diverse partijen. Zowel softwareleveranciers van online boekhoudpakketten als de Belastingdienst en accountants hebben de handen ineengeslagen. Het doel is om de administratie op een veilige en betrouwbare manier voor ondernemers  te automatiseren en eenvoudiger te maken.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het keurmerk?

De leverancier krijgt het keurmerk als de online administratieve dienst voldoet aan de kwaliteitseisen uit het normenkader Zeker-OnLine. Dit moet blijken uit een externe onafhankelijke audit. Het normenkader besteedt onder andere aandacht aan betrouwbaarheid, functionaliteit, uitwisselbaarheid, privacy en continuïteit. Het actuele normenkader wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het normenkader en het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van de stichting Zeker-OnLine.