Kostenverlaging is de grootste uitdaging van 2023

23 mei 2023 | Door redactie

Het verlagen van kosten is de grootste zakelijke uitdaging van 2023. Dit blijkt uit de Exact MKB Barometer, het tweejaarlijkse onderzoek dat is uitgevoerd onder bijna 600 mkb’ers en hun accountants in Nederland. Het vinden en behouden van personeel is ook een belangrijk aandachtspunt bij menig organisatie.

Een kleine meerderheid (52%) van mkb’ers in Nederland verwacht in 2023 een neutrale nettowinstmarge, zo blijkt uit de Exact MKB Barometer. Van de respondenten geeft ook 60% aan dat de inflatie een negatief effect heeft op het bedrijfsresultaat. Kostenverlaging is dan ook de grootste zakelijke uitdaging van 2023.

Digitalisering en data-analyses

Naast het vinden en behouden van werknemers is voor 42% van mkb’ers digitalisering een prioriteit. Door digitalisering kan er onder andere efficiënter worden gewerkt. Goede data-analyses leiden daarnaast tot betere zakelijke beslissingen, aldus de helft van de respondenten. Een meerderheid van 52% geeft wel aan dat data op dit moment nog maar een beperkte rol spelen binnen de organisatie.

Achterstallige facturen in het mkb

Ook de uitdagingen op het gebied van boekhouden zijn in kaart gebracht in de Exact MKB Barometer. Net als in 2021 is de grootste uitdaging ervoor zorgen dat klanten facturen op tijd betalen. Uit het onderzoek blijkt dat 11% van alle facturen in het mkb achterstallig is en 4% zelfs nooit wordt betaald. In 2021, tijdens de coronacrisis, werd van alle facturen 11% nooit betaald.
Maar liefst 63% geeft aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2023 een belangrijke bedrijfsdoelstelling is. Het beleid van ondernemers op dit vlak is vooral gericht op diversiteit en inclusie in het personeelsbestand (28%) en het verlagen van de CO2-voetafdruk (27%).