Nederlandse cfo’s optimistisch over toekomst

21 mei 2024 | Door redactie

Chief financial officers (cfo’s) in Nederland zijn positiever over de financiële vooruitzichten van hun organisatie dan een half jaar geleden. Dit komt vooral door de winstgevendheid die sterker is gestegen sinds de coronapandemie dan aanvankelijk werd verwacht. Dit is te lezen in halfjaarlijks onderzoek van Deloitte dat onlangs is gepubliceerd.

Uit de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey (pdf) blijkt dat bijna 40% van de Nederlandse cfo’s positiever is over de financiële vooruitzichten dan een half jaar geleden, ondanks de grote kwetsbaarheden in het ondernemingsklimaat, zoals:

  • grote tekorten op de arbeidsmarkt (62%);
  • de toenemende geopolitieke spanningen (49%);
  • de nog steeds herstellende economie (46%).

Deze zaken worden gezien als de drie grootste bedrijfsrisico’s voor het Nederlandse ondernemingsklimaat.

Duurzaamheid en AI

De sterk gestegen winstgevendheid zorgt voor een positief sentiment onder cfo’s. Voor cfo’s biedt duurzaamheid kansen voor innovatie. Daarnaast kunnen zij zich erdoor onderscheiden in de markt. Een meerderheid van de cfo’s (58%) geeft ook aan dat de duurzaamheidsinspanningen binnen hun ondernemingen meer waardegedreven dan compliance-gedreven zijn.
Veel cfo’s verwachten dat de inzet van AI voor strategische besluitvorming snel fors zal toenemen. Naar schatting wordt over vijf jaar 50% van de strategische beslissingen gemaakt op basis van een vorm van AI. Op dit moment is dit nog 14%. Veel cfo’s willen AI ook gaan inzetten voor operationele efficiëntie, de klantervaring en het genereren van nauwkeurigere prognoses.

Overstappen op nieuw ERP-systeem

In het onderzoek geeft ook 80% van de organisaties aan op dit moment bezig te zijn met het overstappen naar een nieuw ERP-systeem. Een dergelijk systeem biedt onder andere de mogelijkheid voor real-time data-analyses en AI-gedreven inzichten. Daarmee kunnen organisaties efficiënter werken en hun en strategische besluitvorming verbeteren. Het overstappen naar een nieuw ERP-systeem leidt in het begin tot een kostenstijging, volgens 65% van de financiële afdelingen, maar op de lange termijn verdienen zij het geld dubbel en dwars terug.