Plan tijdig voor de jaarafsluiting van 2022

18 november 2022 | Door redactie

Langzamerhand komt het eind van 2022 weer in zicht. Dat betekent dat ook de jaarafsluiting van 2022 bij de start van het nieuwe jaar een belangrijk onderdeel van het werk van financials zal vormen. Het jaar afsluiten is een omvangrijk project dat ieder jaar weer de nodige tijd en energie kost. Pas als het boekjaar helemaal compleet is, kan het jaar daadwerkelijk afgesloten worden.

Een jaarafsluiting maakt u niet in een handomdraai. Het is een complex proces dat de dagelijkse werkzaamheden behoorlijk in de weg kan zitten. Het is dus belangrijk om een goede planning op te stellen en te zorgen voor duidelijke interne communicatie rond de jaarafsluiting. Andere aandachtspunten voor de jaarafsluiting van 2022 zijn:

  • Controleer of alle verkoopfacturen van het boekjaar ook echt de factuurdatum van dat jaar hebben. Facturen die verstuurd zijn, maar nog niet betaald, horen bij de omzet van het afgelopen boekjaar.
  • Controleer of alle inkoopfacturen verwerkt zijn, ook hiervoor telt de factuurdatum en niet de betaaldatum.
  • Een bijgewerkte voorraadlijst (tool) is van belang om de financiële waarde van de voorraad vast te stellen.
  • Check de bank- en kassaldi en zorg dat de boekhouding sluitend is.
  • Bekijk altijd de controle van de laatste jaarrekening (tool) en de correcties die het vorige boekjaar nodig waren.
  • Destijds zal de accountant in de managementletter over het vorige boekjaar een aantal aanbevelingen hebben gedaan. Volg die op.
  • Houd rekening met aftrekposten waar uw onderneming voor in aanmerking komt. 

Verzamel de juiste informatie op tijd

Vergeet bij de bovenstaande werkzaamheden de bewaartermijnen (tools) voor de administratie niet! Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken over de aanlevering van documenten bij de accountant om in aanmerking te komen voor een goedkeurende accountantsverklaring (tool). U moet niet alleen heldere afspraken maken met uw accountant, maar ook binnen de eigen onderneming. Want het is van groot belang dat alle betrokkenen precies weten wie er verantwoordelijk is voor het aanleveren van de benodigde gegevens. Voor de meeste informatie bent u namelijk afhankelijk van anderen en dan vereist het de nodige aandacht om ervoor te zorgen dat u op het juiste moment over alle benodigde stukken kunt beschikken. Lees meer over een goede planning en gestructureerde aanpak van de jaarafsluiting in dit verdiepingsartikel.