RGS Taxonomie is nu definitief

24 augustus 2016 | Door redactie

Onlangs is de definitieve versie van de RGS Taxonomie gepubliceerd. Als uw organisatie het RGS heeft geïmplementeerd in de boekhouding, zorgen de definities uit de RGS Taxonomie voor een koppeling tussen het RGS Schema en Standard Business Reporting (SBR).

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere middelgrote organisatie de jaarrekening verplicht deponeren met SBR. Deze verplichting is al vanaf het boekjaar 2016 van toepassing op kleine organisaties. Het RGS voorkomt dat uw organisatie hercoderingen moet aanbrengen om de financiële administratie aan te laten sluiten op SBR. Het draait bij SBR steeds om twee soorten taxonomieën: de Nederlandse Taxonomie en de Bankentaxonomie. Als uw organisatie het RGS implementeert, sluit iedere standaard grootboekrekening (e-learning) via de recent gepubliceerde RGS Taxonomie naadloos aan op de hiervoor genoemde SBR-standaarden.

Waarderingsgrondslagen komen ook aan bod

Via de RGS Taxonomie kan uw organisatie via de eigen boekhoudsoftware automatisch gegevens uit de financiële administratie verwerken in SBR-rapportages. Bij deze koppeling is er aandacht voor specifieke rapportingsvraagstukken, waaronder waarderingsgrondslagen. U kunt de RGS Taxonomie samen met een toelichting downloaden op de website van het SBR Programma.

Bijlagen bij dit bericht

Werken met het grootboek
E-learning | VideoCollege 14 minuten