Current ratio berekenen

Rekentool

MS Excel 28.98 kb

06-08-2019

Download deze tool
Het liquiditeitskengetal geeft u inzicht in de liquide positie van een organisatie. De current ratio berekent u door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva. Deze rekentool helpt u daarbij.