Debt ratio berekenen

Rekentool

MS Excel 28.02 kb

06-08-2019

Download deze tool
De debt ratio geeft aan in welke mate de totale activa (bezittingen) is gefinancierd met vreemd vermogen. Met name in de Amerikaanse literatuur wordt deze methode veel toegepast om de solvabiliteit te meten.