Hoe moeten we de verkoop van onroerend goed in een pensioen-bv verwerken?

27 november 2020

Onze directeur heeft onroerend goed in zijn ‘pensioen-bv’ dat net is verkocht. De oplevering is in 2021, hoe moeten we dit boekhoudkundig verwerken?

De levering van een onroerende zaak is in de meeste gevallen een eigendomsoverdracht: dan wordt de onroerende zaak eigendom van de koper. De eigendom van onroerend goed gaat over op het moment van inschrijving van de akte van levering in het kadaster. In dit geval gaat de eigendom van de balans af in januari 2021, maar in 2020 bestaat al een vordering wat betreft de koopsom en levering.

Balans

Boekhoudkundig betekent dit dat in 2020 een vordering ontstaat ter grootte van de koopsom en tegelijkertijd een passivum onder de noemer ‘leveringsverplichting’  ter grootte van datzelfde bedrag. In 2021 wordt deze vordering omgezet in liquide middelen en het onroerend goed als vast activum van de balans gehaald.

BTW

Voor de BTW is er sprake van een levering van een onroerende zaak als ‘de macht om als eigenaar over de zaak te beschikken’ overgaat van de ene partij naar de andere. Als de koper ook het volledige economische belang bij de onroerende zaak krijgt en het recht om de zaak te verkopen of met hypotheek te belasten zonder voorafgaande toestemming van de juridische eigenaar, kan ook BTW gelden. Bij de levering van onroerende zaken moet vaak ook overdrachtsbelasting worden betaald. Dit kunt u op dat trefwoord nagaan op de site van de Belastingdienst.