Wat is het verschil tussen strategische en operationele beslissingen bij voorraadbeheersing?

12 juni 2020

Wat is het verschil tussen strategische beslissingen en operationele beslissingen op het gebied van voorraadbeheersing?

Op het hoogste niveau van uw onderneming neemt men de strategische beslissingen. De strategische beslissingen met betrekking tot de voorraadbeheersing vloeien voort uit:

  • het verkoopbeleid;       
  • het inkoopbeleid;
  • het productiebeleid;
  • het financieringsbeleid.

Externe invloeden zoals wetgeving, milieuvoorschriften, innovatieve technieken en marktomstandigheden hebben een belangrijke invloed.

Als de strategie erop gericht is om de klanten in 95% van alle gevallen binnen 24 uur te voorzien van de benodigde goederen, heeft dit invloed op uitgangspunten van het voorraadbeheer, bijvoorbeeld het minimumvoorraadniveau, het bestelniveau en de optimale bestelhoeveelheid. Als de ondernemingsleiding verwacht dat de inkoopprijzen van de grondstoffen zullen stijgen, kan dit leiden tot het bewust op een hoger peil houden van de voorraden (speculatievoorraden).

Operationele informatiebehoeften

De operationele informatiebehoeften hebben betrekking op 4 hoofddoelstellingen:

  • het regelen van de goederenstroom;
  • het vaststellen van het vermogen en het resultaat;
  • de controle op de bewaring;
  • overkoepelende verbandscontroles als controlesysteem.