Wie zijn in Nederland administratieplichtig?

29 juli 2019

Wie zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van administratie?

In algemene zin kan gezegd worden dat iedereen die in Nederland een bedrijf uitoefent administratieplichtig is. Dit houdt in dat zij de wettelijke plicht hebben tot het voeren en bewaren van administratie. Deze plicht is van toepassing op de onderstaande groepen:

 • Lichamen
  De algemene benaming voor verschillende ondernemingsvormen: een bv, een nv, een stichting of een vereniging.

 • Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen
  Zelfstandige beroepen worden in een aantal rechtsvormen uitgevoerd: een eenmanszaak, een maatschap en een vennootschap onder firma.

 • Natuurlijke personen die inhoudingsplichtig zijn
  Denk bijvoorbeeld aan werkgevers.

 • Natuurlijke personen met resultaten uit overige werkzaamheden
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan zzp’ers.

 • Natuurlijke personen die vermogensbestanddelen aan een bv ter beschikking stellen
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een directeur-grootaandeelhouder (dga) die onroerend goed ter beschikking stelt aan de bv.

Valt uw organisatie of vallen uw werkzaamheden onder één van deze punten? Dan bent u administratieplichtig.