Aanpassing van verwerking van negatieve BTW-melding

De Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) wijzigt, zo is te lezen in het Belastingpakket 2022. Dit leidt tot een administratieve vereenvoudiging voor ondernemers die voor de aangifte en voldoening van BTW gebruikmaken van een aantal bijzondere regelingen.

21 september 2021 | Door redactie

De niet-Unieregeling, de Unieregeling en de invoerregeling zijn bijzondere regelingen waarbij ondernemers de verschuldigde BTW in verschillende EU-lidstaten kunnen aangeven en voldoen in één lidstaat. De zogenoemde lidstaat van identificatie verdeelt over een belastingtijdvak aangegeven en voldane BTW over de andere lidstaten.

Automatisch verzoek om teruggaaf

In de aangifte voor een bijzondere regeling, de BTW-melding, kan de ondernemer correcties aangeven voor een eerder belastingtijdvak, bijvoorbeeld bij teruggenomen goederen. Soms kan een BTW-melding voor een tijdvak negatief uitvallen voor de lidstaat waarvoor de correctie plaatsvindt. Bij de verwerking van die negatieve BTW-melding is het uitgangspunt dat de correctie altijd wordt afgewikkeld door de lidstaat waarvoor de correctie wordt gemaakt en dus niet door de lidstaat van identificatie. Dit voorstel leidt ertoe dat een negatieve BTW-melding die in Nederland moet worden afgewikkeld straks automatisch wordt aangemerkt als een verzoek om teruggaaf. Zo wordt voorkomen dat de buitenlandse ondernemer voor die teruggaaf afzonderlijk een verzoek daarvoor moet doen.

Bijzondere regelingen extra aantrekkelijk

Door deze wijzigingen in de Wet OB 1968 wordt het gebruik van de hierboven genoemde bijzondere regelingen extra aantrekkelijk. Daarom wordt voorgesteld om de inwerkingtreding van deze wijzigingen met terugwerkende kracht vast te stellen met ingang van 1 juli 2021. Dat is de datum waarop deze bijzondere regelingen in hun bestaande vorm in werking zijn getreden.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.